Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

Znak jakości szkoły

TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w Rzeszowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce.

RSZ otwarte na rynek pracy

Projekt dofinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Facebook

Zapraszamy do polubienia i obserwowania profilu TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w Rzeszowie

YouTube

Zapraszamy do obejrzenia filmów z uczniami ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 w roli głównej.

Super User
Kategoria:

Przypadkowe spotkanie w Sejmie z młodzieżą z VI LO w Rzeszowie
Pozdrawiam VI LO!

Super User
Kategoria:

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie dotyczące bezpłatnego wyjazdu na szkolenie technologiczne do Płochocina pod Warszawą w czasie ferii zimowych pierwszeństwo wyjazdu będą mieć uczniowie z najwyższą frekwencją za I sem b.r.szk. 
Dotyczy uczniów z klas 2A, 3A, 3B, 4A, 4B.
Trzymamy kciuki za najlepszych.

Super User
Kategoria:

Etap Szkolny IX Podkarpackiego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Antycznej "Non scholae sed vitae discimus" odbędzie się 10 XI 2017. 
Drużyny 3-osobowe należy zgłaszać do p. Beaty Blahaczek i Moniki Wójcik do 31 X 2017r. egulamin Konkursu - strona internetowa VI LO zakładka: "konkursy"

Super User
Kategoria:

Uwaga!
W poniedziałek 16.10.2017 r klasy 3A TB i 3B/C TB/TUS będą uczestniczyć w szkoleniu branżowym przeprowadzonym przez doradcę technicznego z firmy GREINPLAST.
Uczniowie schodzą na aulę pod opieką nauczycieli uczących w tym czasie.
Czas trwania od 9:40 - 13:00
Podtrzymujemy tradycję pisania sprawozdań z przeprowadzonych szkoleń

1952

Rok założenia

2

kierunki

Wysoka

zadawalność matury

Koła

przedmiotowe