Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

Znak jakości szkoły

TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w Rzeszowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce.

RSZ otwarte na rynek pracy

Projekt dofinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Facebook

Zapraszamy do polubienia i obserwowania profilu TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w Rzeszowie

Opis zawodów

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Tu znajdziesz opis zawodów w których kształcimy.

Super User
Kategoria:

Zdjęcia z VII Salonu Edukacji Zawodowej i Technicznej

04.01.2019

3 stycznia br. na Politechnice Rzeszowskiej odbyły się targi edukacyjne, które zorganizowało Stowarzyszenie Edukacji Zawodowej i Technicznej KLASTER.

Technikum Nr 1 prezentowało 2 zawody: technik budownictwa i technik inzynierii sanitarnej.

Grupa  uczniow wraz z nauczycielami przygotowała boks wystawienniczy, pokaz mody branżowej na wesolo, mini lekcję i wystąpienie w debacie promującej budownictwo. 

Odbiorcami naszych działań byli gimnazjaliści  i uczniowie kończący w tym roku szkoly podstawowe z  Rzeszowa i okolic.

Staraliśmy się,  by zainteresować ich naszymi profilami poprzez humor, zabawę, wizerunek i informacje przekazywane bezpośrednio lub na ulotkach promocyjnych. Czy nas zapamietali? Czy wybiorą budownictwo?  Okaże się niebawem. 

Przypomnijmy sobe z tej imprezy komentarz jaki towarzyszył naszej szkole w pokazie mody branżowej na wesolo. "Technikum Nr1 prezentuje ponadczasowa modę budowlaną. Każdego budowlańca poznasz po jego kasku i

narzędziach. Budowlaniec i instalator stawiają na pion, poziom i jakość. Razem tworzą nierozłączny team." 

Super User
Kategoria:

wywiadowka

Spotkanie z rodzicami 04.01.2019 godz. 17.30 (piątek)

Lekcje wg planu skróconego

Rodzice uczniów klas maturalnych rozpoczynają spotkanie w auli szkolnej o 17.30, następnie udają się do klas na spotkanie
z wychowawcami

 

 

 

 

Klasa

Wychowawca

sala

     

1 A

mgr E. Górka

223

2 A

mgr E.Grudzień     

211

2 B/C

mgr K.Fluda

219

3 A

mgr S.Brocki

129

3 B/C

mgr S.Wadiak

124

4 A

mgr A.Kiełtyka

29

4 B/C

mgr M. Niemczyk

02

Super User
Kategoria:

2018 12 24 00002Spotkanie podsumowujące projekty Erasmus i Power realizowane przez  Zespole Szkół Nr 1 w Rzeszowie w latach 2015-2018.

Spotkanie odbyło się 12.12.2018

Zaprezentowano:

- Projekty praktyk zagranicznych dla uczniów technikum:

Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech i Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski.

- Projekt doskonalenia kadry na kursach CLIL oraz ICT  w Eti Malta i job shadowing we współpracy z 1st Lyceo in Elefsina w Grecji: Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost  potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie

- Wymiany młodzieżowej w Badajoz w Hiszpanii: Green Path-Young Europeans for the environment

Kursów treningowych dla osób pracujących z młodzieżą w Hiszpanii BiTri Multi, Sprt as a Tool for Inclusion, oraz Tool Fair na Malcie

W trakcie konferencji poza prezentacją projektów wolontariusze EVS z organizacji INPRO w Rzeszowie pochodzący z Niemiec, Węgier i Hiszpanii opowiedzieli o możliwościach jakie Erasmus+ stwarza dla młodzieży i swoim pobycie w Polsce zachęcając do udziału w programie . Poza wolontariuszami o mobilnościach opowiadali  uczestnicy: uczniowie, nauczycielka p.Aleksandra Mirowska i koordynator wszystkich projektów.Anna Morawiec-Susło.

   

Super User
Kategoria:

2018 12 20 02

W dniach 10 i 14 grudnia br. odbyły się warsztaty nt. "Nowoczesne systemy kominowe CJ Blok" w ramach przedmiotu technologia konstrukcji budowlanych.

Uczniowie zostali zapoznani z elementami składowymi nowoczesnych systemów kominowych, klasyfikacją odmian systemów wg. rodzaju kotła i paliwa oraz dostosowaniami do obowiązujących norm i wymagań potencjalnych odbiorców.

Zwrócono uwagę na błędy wykonawcze i eksploatację komina przy nadciśnieniu i kondensacji pary wodnej ze skroplin.

Na koniec wykonano kosztorys 6 metrowego komina. 

 

 

 

Super User
Kategoria:

17.12.2018

DEBATA „Co dalej Unio?”

W dniu 3.12.2018 klasa 2f pod opieką Pana Jakuba Szajowskiego wzięła udział w debacie „Co dalej Unio?”.

W organizowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie debacie wzięło udział ponad 150 osób z całego Podkarpacia.

W trakcie spotkania omówiono ważniejsze wydarzenia w Unii w mijającym roku, pespektywy rozwoju Polski oraz dalsze scenariusze integracji. Skupiono się także na ewentualnych zagrożeniach takich jak Brexit czy też problem uchodźców.

W debacie uczestniczyli: prof Agata Jurkowska Gomułka/prorektor WSiZ i ekspert prawa/, Elżbieta Łukacijewska/Poseł do Parlamentu Europejskiego/ oraz Piotr Maciej Kaczyński/ekspert Team Europe Komisji Europejskiej/.

Debatę wieńczył pokaz mody inspirowany motywami narodowymi państw członkowskich. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich min. Wiesław Buż – wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.

To już kolejny rok udanej współpracy WSiZ w Rzeszowie z prowadzonym przez Pana Arkadiusza Błażejowskiego Klubem Europejskim.

Dziękujmy za zaproszenie

Zdjęcia z debaty

1952

Rok założenia

2

kierunki

Wysoka

zadawalność matury

Koła

przedmiotowe