Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

Znak jakości szkoły

TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w Rzeszowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce.

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

Projekt dofinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Facebook

Zapraszamy do polubienia i obserwowania profilu TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w Rzeszowie

YouTube

Zapraszamy do obejrzenia filmów z uczniami ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 w roli głównej.

Super User
Kategoria:

Nasi uczniowie w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.26 października 2017 roku została podpisana umowa o współpracę pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1, a
Uniwersytetem Rzeszowskim. Nasza szkoła reprezentowana była przez pana Dyrektora mgr Tadeusza
Bajdę oraz panie: mgr Anetę Kiełtykę i mgr Joannę Majcher. Uniwersytet Rzeszowski był
reprezentowany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dr. hab. prof. UR Wojciecha Walata
oraz zastępcę dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej dr Bożenę Dudę. W ramach nawiązanej
współpracy uczniowie z naszej szkoły będą uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych w
Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajęcia prowadzone będą przez
wykładowców uniwersyteckich.

Super User
Kategoria:

Przypadkowe spotkanie w Sejmie z młodzieżą z VI LO w Rzeszowie
Pozdrawiam VI LO!

Super User
Kategoria:

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie dotyczące bezpłatnego wyjazdu na szkolenie technologiczne do Płochocina pod Warszawą w czasie ferii zimowych pierwszeństwo wyjazdu będą mieć uczniowie z najwyższą frekwencją za I sem b.r.szk. 
Dotyczy uczniów z klas 2A, 3A, 3B, 4A, 4B.
Trzymamy kciuki za najlepszych.

Super User
Kategoria:

Etap Szkolny IX Podkarpackiego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Antycznej "Non scholae sed vitae discimus" odbędzie się 10 XI 2017. 
Drużyny 3-osobowe należy zgłaszać do p. Beaty Blahaczek i Moniki Wójcik do 31 X 2017r. egulamin Konkursu - strona internetowa VI LO zakładka: "konkursy"

1952

Rok założenia

2

kierunki

Wysoka

zadawalność matury

Koła

przedmiotowe