Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

POZNAJ PRAWO BUDOWLANE

Super User

ZAPROSZENIE ORAZ REGULAMIN

 

Zapraszamy do eliminacji szkolnych 
I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 
"Poznaj Prawo Budowlane".

Uprzejmie informuje, iż z 25 pytań testowych I etapu to:
- 20 pytań dotyczących prawa budowlanego, 
- 3 pytania dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- 2 pytania z warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Materiały szkoleniowe do pobrania u opiekuna konkursu.
Termin eliminacji szkolnych do uzgodnienia (do 15 maja).
II etap konkursu - 2 najlepszych uczestników - Stalowa Wola, w terminie do 10 czerwca.

Regulamin konkursu dostępny na stronie szkoły.

Opiekun konkursu: mgr inż. arch Ewa Korcz -Kulka