Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

OWiUB

Super User

 

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

 

TECHNIKUM Nr 1

 

w Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie

 

Osiągnięcia naszych uczniów w etapie centralnym

 

LAUREACI

 

 

ADAM BARYLAK

XV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – 31  laureatów

rok szkolny 2001/2002

 

 

 

ANDRZEJ LECH

XVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – 32  laureatów

rok szkolny 2003/2004

 

 

 

TADEUSZ ŁOZA

XIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – 24  laureatów

rok szkolny 2005/2006

 

 

SYLWESTER HARTFELDER

XIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – 24  laureatów

rok szkolny 2005/2006

 

 

 

 

 

 

WOJCIECH TRZYNA

XX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – 32  laureatów

rok szkolny 2006/2007

 

XXI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – 37  laureatów

rok szkolny 2007/2008

 

 

 

 

 

 

PIOTR HODOR

XXIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – 29  laureatów

rok szkolny 2009/2010

 

XXIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – 59  laureatów

rok szkolny 2010/2011

 

 

TOMASZ PORZUCZEK

XXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – 66  laureatów

rok szkolny 2011/2012

 

 

 

PAWEŁ WYKA

XXVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – 19 laureatów

rok szkolny 2013/2014

 

 

FINALisci

 

 

 

MACIEJ TOMPALSKI

XIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

rok szkolny 2000/2001

XV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

rok szkolny 2001/2002

 

 

PAWEŁ SMALARZ

XVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

rok szkolny 2004/2005

 

 

OLEKSY WACZYŃSKI

XX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

rok szkolny 2006/2007

 

 

KAROL PATRYN

XXIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

rok szkolny 2009/2010

 

 

PAWEŁ WYKA

XXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

rok szkolny 2012/2013

 

 

RAFAŁ SMELA

XXVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

rok szkolny 2013/2014

 

 

 

UCZESTNICY

 

 

 

PAWEŁ PIPAŁA

XXII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

rok szkolny 2008/2009

 

 

ARKADIUSZ NAZIMEK

XXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

rok szkolny 2014/2015

 

 

Nauczyciele przygotowujący uczniów do Olimpiady:

mgr inż. Krystyna Kozłowska  (2001/2002 - 2006/2007)

mgr inż. Elżbieta Kuźniar  (2007/2008  – 2017/2018)

Kategoria: