Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

Praktyki zagraniczne

Super User

 

 

 

OGŁOSZENIE

Zapraszamy wszystkich chętnych z klas II-III ZS Nr 1 w Rzeszowie kształcących się w zawodzie technik budownictwa i technik urządzeń sanitarnych do skorzystania z możliwości odbycia praktyk zagranicznych w niemieckiej  miejscowości Bad Freienwalde.

Rekrutacja do projektu „Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech” Erasmus+ Odbędzie się zgodnie z regulaminem w terminie  od 7  do 16 stycznia 2016 r.

Szczegółowych informacji udzielają:

Koordynator projektu Anna Morawiec – Susło oraz nauczyciel Mirosław Mierzwa 

Wszystkie dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+

Praktyka zagraniczna dla uczniów w ramach programu Erasmus+

Nasza szkoła podpisała umowę z Narodową Agencją Programu Erasmus+ na realizację projektu pt. „Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech” Erasmus+”. Projekt będzie trwał od 31.12.2015 r. do 31.12. 2017 r. W tym czasie zagraniczne praktyki zawodowe we Niemczech odbędzie 32 uczniów naszej szkoły (luty-marzec 2016r. i maj 2017r.), wyłonionych w drodze rekrutacji. Praktyki potrwają cztery tygodnie i poprzedzone zostaną przygotowaniem językowym, kulturowym i pedagogicznym. 
Uczestnictwo młodzieży w projekcie zwiększy ich motywację do nauki i efektywność w kształceniu zawodowym. Podniesie poziom wiedzy i umiejętności praktycznych, wpłynie na zwiększenie mobilności zarówno na krajowym jak i europejskim rynku pracy.  
Uczniowie nabędą umiejętności interpersonalne na europejskim rynku pracy, zwiększą poczucie własnej wartości, samooceny i świadomości planowania ścieżki zawodowej. Uczestnicy projektu nauczą się zdyscyplinowania, odpowiedzialności, zaangażowania w powierzone im obowiązki zawodowe. Nabędą umiejętności związane z funkcjonowaniem na europejskim i krajowym rynku pracy, takie jak: autoprezentacja przed zagranicznymi pracodawcami czego rezultatem może być chęć założenia własnej działalności gospodarczej w branży:  budowlanej i urządzeń sanitarnych na rynku krajowym lub zagranicznym. 
Nowy edukacyjny program Erasmus+ finansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany będzie w latach 2014-2020. Jego celem jest przyczynianie się do rozwijania umiejętności uczestników, co wpłynie na zwiększenie ich szans na zatrudnienie na krajowym oraz europejskim rynku pracy. Program umożliwia uczniom odbywanie praktyk zawodowych za granicą.