Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

Oferta szkoły

Super User
TECHNIK BUDOWNICTWA

(kliknij aby wyświetlić szczegóły)
TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

(kliknij aby wyświetlić szczegóły)

Nazwa oddziału:

1A i 1B TECHNIK BUDOWNICTWA

Nazwa oddziału

1C TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

Liczba miejsc:

51

Liczba miejsc:

17

Cykl kształcenia:

4 lata

Cykl kształcenia:

4 lata

Praktyka zawodowa:

160 godzin

Praktyka zawodowa:

160 godzin

Zajęcia praktyczne:

390 godzin

Zajęcia praktyczne:

300 godzin

Języki wiodący:

 

angielski 

Języki wiodący:

  

angielski 

Język dodatkowy

niemiecki

Język dodatkowy:

niemiecki

Przedmioty rozszerzone

matematyka 16 h / 4 lata
fizyka 9h / 4 lata

Przedmioty rozszerzone:

matematyka 16 h / 4 lata
fizyka 9h / 4 lata

Zawód:

Kwalifikacje zawodowe:

TECHNIK BUDOWNICTWA

1.       (BD.29) Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno - budowlanych .

2.       (BD.30) Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Zawód:

Kwalifikacje zawodowe:

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

1.       (BD.05) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

2.       (BD.22) Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Przedmioty punktowane na rekrutacji:

język polski
matematyka
informatyka
język obcy 

Przedmioty punktowane na rekrutacji:

Język polski
Matematyka
Informatyka
Język obcy

 

  

 

Kategoria: