Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

Nasze pracownie

Super User

Sala 124 - pracownia technologii murarstwa i tynkarstwa

Sala 28 - pracownia technologii murarstwa i tynkarstwa, pracownia budownictwa

Sala 34 - pracownia organizacji robót

Sala 121 - pracownia technologii instalacji

Sala 220 - pracownia dokumentacji technicznej

Sale 226, 227, 228 - pracownia komputerowe

Sala 217 - pracownia przedsiębiorczości

Kategoria: