Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

Informacje ogólne

Super User

Zapisy do szkoły w elektronicznym naborze 
W pierwszej kolejności Kandydat tworzy konto w elektronicznym systemie rekrutacji znajdującym się pod adresem

http://naborpg.resman.pl/kandydat


Wydrukowane i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego i kandydata podanie składa się do szkoły pierwszego wyboru . 

Dla Kandydatów, którzy nie mają możliwości elektronicznego wprowadzenia danych lub nie wiedzą jak to zrobić, a Technikum Nr 1 jest szkołą ich pierwszego wyboru, zostanie zorganizowany punkt wprowadzania danych, w którym nauczyciele pomogą założyć i uzupełnić konto. Serdecznie zapraszamy. 

 

 TERMINY REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018

Składanie podań - do szkoły pierwszego wyboru: 
od 08.05.2017 do 09.06.2017

terminy rekrutacji 2017 / 2018

 

REGULAMIN REKRUTACJI - WARUNKI REKRUTACJI

regulamin i warunki rekrutacji 2017 / 2018Kategoria: