Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

Ambasador Parlamentu Europejskiego

Super User

Dzień Europy - Europa Tolerancyjna

  

Projekt „ Szkoła – Ambasador  Parlamentu Europejskiego” (EPAS)

Zespół Szkół Nr  1 w Rzeszowie,  jako jedyna szkoła na Podkarpaciu, bierze udział w programie edukacyjnym poświęconym Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich i realizowany we współpracy z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Celem programu jest m.in. przekazywanie uczniom informacji na temat wpływu Unii Europejskiej, a w szczególności Parlamentu Europejskiego na ich życie codzienne.

W dniu 08.03.2017r. z wizytą w naszej szkole gościła Koordynator Programu EPAS p. Joanna Dzięciołowska. W trakcie wizyty odbyła się lekcja pokazowa prowadzona przez uczniów kl. 3i pod kierunkiem p. Arkadiusza Błażejowskiego. Uczniowie usłyszeli wiele pochwał za wzorowe przygotowanie i prowadzenie lekcji.

Po spełnieniu określonych działań ZS Nr 1 w Rzeszowie ma szansę otrzymać status Szkoły – Ambasadora Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Starsi Ambasadorowie: Kamila Tomczyk, Arkadiusz Błażejowski

 

Strona facebook-owa prowadzona przez uczniów ZS w ramach projektu Ambasador Parlamentu Europejskiego
Kategoria: