Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

Erasmus i Power - spotkanie podsumowujące

Super User

2018 12 24 00002Spotkanie podsumowujące projekty Erasmus i Power realizowane przez  Zespole Szkół Nr 1 w Rzeszowie w latach 2015-2018.

Spotkanie odbyło się 12.12.2018

Zaprezentowano:

- Projekty praktyk zagranicznych dla uczniów technikum:

Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech i Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski.

- Projekt doskonalenia kadry na kursach CLIL oraz ICT  w Eti Malta i job shadowing we współpracy z 1st Lyceo in Elefsina w Grecji: Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost  potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie

- Wymiany młodzieżowej w Badajoz w Hiszpanii: Green Path-Young Europeans for the environment

Kursów treningowych dla osób pracujących z młodzieżą w Hiszpanii BiTri Multi, Sprt as a Tool for Inclusion, oraz Tool Fair na Malcie

W trakcie konferencji poza prezentacją projektów wolontariusze EVS z organizacji INPRO w Rzeszowie pochodzący z Niemiec, Węgier i Hiszpanii opowiedzieli o możliwościach jakie Erasmus+ stwarza dla młodzieży i swoim pobycie w Polsce zachęcając do udziału w programie . Poza wolontariuszami o mobilnościach opowiadali  uczestnicy: uczniowie, nauczycielka p.Aleksandra Mirowska i koordynator wszystkich projektów.Anna Morawiec-Susło.

   

2018 12 24 00001 2018 12 24 00004

2018 12 24 00003

2018 12 24 00005 

Kategoria: