Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

Szkolenie ETN

Super User

09.11.2018.1

Szkolenie ETN w Warszawie

5.11.2018r. Anna Morawiec- Susło i Aleksandra Mirowska brały udział w szkoleniu przygotowanym przez ETN (Educational Training Network) w Warszawie. Jest naszym partnerem w projekcie “Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” oraz planowanym projekcie job shadowing i szkoleń dla nauczycieli w Hiszpanii, Irlandii oraz Włoszech.  ETN jest liderem w zakresie międzynarodowej mobilności zawodowej, organizuje praktyki zawodowe dla uczniów w ramach programu Erasmus+ oraz kursy językowe i metodyczne dla kadry szkół każdego szczebla.

Podczas spotkania w Warszawie ETN zaprezentowała swoje osiągnięcia, skalę działalności oraz możliwości, jakie stwarza swoim partnerom.Była to doskonała okazja do indywidualnej konsultacji i szczegółowych ustaleń planowanej współpracy.  Mamy nadzieję, że szkolenie to stworzy nowe perspektywy doskonalenia dla naszych uczniów oraz nauczycieli.

ETN często wspomina naszą placówkę w swoim magazynie

http://www.educationtrainingnetwork.com/magazine/2018/05/18/interview-at-tribeka-with-anna-suslo-morawiecka-from-zespol-szkol-nr-1-ambrozego-towarnickiego/

http://www.educationtrainingnetwork.com/magazine/2018/08/30/a-lovely-group-in-malaga/

Kategoria: