Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ MIĘDZY SZKOŁAMI

Super User

06.11.2018.1

 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ MIĘDZY SZKOŁAMI

16 października 2018 roku zostało zawarte porozumienie przez:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie,

oraz

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

reprezentowanymi przez: Tadeusza BAJDĘ –  Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 A. Towarnickiego w Rzeszowie

Adama BŁASZKIEWICZA –  Dyrektora Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie

 

 

Podejmowana współpraca przybierze w szczególności następujące formy:

  1. Organizowanie wspólnych uroczystości, konkursów i innych przedsięwzięć.
  2. Współtworzenie  i  realizacja projektów związanych z propagowaniem wiedzy o swoich krajach.
  3. Tworzenie i kultywowanie tradycji szkolnych.
  4. Gromadzenie, prezentacja i wymiana materiałów dokumentujących współpracę między Szkołami.
  5. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów osobowych między kadrą pedagogiczną oraz społecznością uczniowską partnerskich Szkół.
Kategoria: