Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

Dzień pierwszoklasisty

Super User

Tradycją naszej szkoły jest coroczna organizacja  „Dnia Pierwszoklasisty”. Ideą tego przedsięwzięcia jest przybliżenie naszym pierwszoklasistom oferty edukacyjnej , wychowawczej  i pozalekcyjnej Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie.

W trakcie imprezy zapoznano uczniów z bogatą, pozalekcyjną ofertę zajęć dodatkowych dostępnych w naszej szkole, zachęcając ich do aktywnego uczestnictwa.

Zaprezentowano uczniom także szczytną ideę Wolontariatu, liczne konkursy o zasięgu wojewódzkim /min. Teen show/czy też  przeglądy artystyczne jak np. Zwierciadła , corocznie z tak dużym powodzeniem organizowane w naszej szkole.

Przedstawiono także sukcesy i ideę działalności Zespołu Muzycznego „EXODUS”, którego opiekunem jest mgr Jakub Szajowski.

W trakcie gali zaprezentowano uczniom ponadto najbliższe plany inwestycyjne naszej szkoły oraz liczne programy europejskie, w których uczestniczymy z tak dużym powodzeniem.

Całość uzupełniono licznymi  prezentacjami multimedialnymi i wspaniałymi pokazami filmowymi. „Dni Pierwszoklasisty” uświetnił występ duetu Classic Music, a także występ Zespołu Muzycznego „EXODUS”.

Tegoroczny „Dzień Pierwszoklasisty” przygotowali mgr Jakub Szajowski oraz mgr Zbigniew Figiel.

 

Kategoria: